دریافت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی از واردکنندگان گوشت

توسط سه شنبه, 21 خرداد 1398 12:07 بخشنامه

بر اساس دستور العمل جدید بانک مرکزی ، واردکنندگان گوشت موکلف به پرداخت مابالتفاوت ارز دولتی و نیمایی شدند .

اخذ گواهی استاندارد واردات کالا

توسط چهارشنبه, 11 ارديبهشت 1398 11:31 بخشنامه

اساندارد کردن به دو مفهوم زیر به کار می رود:

1-ر تجارت به معنای استاندارد کردن کالا ها از نظر اندازه،شکل،رنگ،خواص فیزیکی و خواص شیمیایی به کار می رود