لزوم فک پلاک تردد بین المللی قبل از ورود و فک پلاک گذر موقت قبل از خروج از کشور

توسط سه شنبه, 21 خرداد 1398 12:30
(0 رای)
پیوست:
  • 2.pdf (586 دانلود )
کلیک: 1457 بار -
بازنشر:

دیدگاه خود را ارسال نمایید